CHANGE OF NAME


2017.04.06 09:00

The Management Board of the Company kindly informs, that on 6-th of April 2017 there has been a change of the name of the Company from MCS Central Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością into DANTHERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.